główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN313072
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ115449
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Spółka
   Informacje ogólne 115449
   Zakres działania 4937
   Jednolity tekst Statutu Spółki 4256
   Organy Spółki 4964
     Akcjonariusze 4893
     Zarząd 5362
     Rada Nadzorcza 8149
   Koncesje 3762
   Historia 5383
   Struktura organizacyjna 7139
Informator klienta
   Taryfa dla energii 6694
   Prawo energetyczne 3070
   Przyłączenie do sieci 3177
   Pogotowie energetyczne 3151
Zamówienia Publiczne
   Procedura i regulamin udzielania zamówień 8834
   Ogłoszenia Przetargów 91058
     Rok 2018 12589
Inne
   Komunikaty 12378
   Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4567
   Redakcja biuletynu 3260