główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-05-21 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę stabilizatorów - w trybie przetargu [PN/32/2018/D].
Dodatkowy opis redaktora: Link do zmiana ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Mariola Miczka
2. Data: 2018-05-21 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na realizację zadania pn.„Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy - ETAP 1 - Budowa parowego bloku energetycznego z systemem oczyszczania spalin, budynkiem maszynowni, wymiennikami i stacją redukcyjną pary oraz częścią elektryczną w obrębie EC Piaskówka w systemie zaprojektuj i wybuduj”. PP/2/2018/B .
Dodatkowy opis redaktora: sprostowanie omyłki pisarskiej
Wykonanie: Leszek Cichy
3. Data: 2018-05-18 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie robót budowlanych - odtworzenie terenów zielonych, dróg oraz chodników - w trybie przetargu [PN/27/2018/B].
Dodatkowy opis redaktora: link do zmiany Ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Sylwia Gołąb
4. Data: 2018-05-18 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę narzędzi - w trybie przetargu [PN/29/2018/D]
Wykonanie: Mariola Miczka
5. Data: 2018-05-18 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę narzędzi - w trybie przetargu [PN/29/2018/D].
Dodatkowy opis redaktora: Link do Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Mariola Miczka
6. Data: 2018-05-17 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę stabilizatorów - w trybie przetargu [PN/32/2018/D]
Wykonanie: Mariola Miczka
7. Data: 2018-05-17 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę stabilizatorów - w trybie przetargu [PN/32/2018/D].
Dodatkowy opis redaktora: Link do Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Mariola Miczka
8. Data: 2018-05-17 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę krążników stalowych ogumowanych i ogumowanego bębna zwrotnego taśmociągu nawęglania - w trybie przetargu [PN/26/2018/D].
Dodatkowy opis redaktora: Link do wynik przetargu
Wykonanie: Mariola Miczka
9. Data: 2018-05-16 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę oleju smarnego do turbiny MOBIL JET OIL II - w trybie przetargu [PN/31/2018/D]
Wykonanie: Kornelia Kuropatwa
10. Data: 2018-05-16 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę oleju smarnego do turbiny MOBIL JET OIL II - w trybie przetargu [PN/31/2018/D].
Dodatkowy opis redaktora: Link do Ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Kornelia Kuropatwa