główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie" z mocą obowiązywania od dnia 01 lutego 2017 roku

UWAGA
Nowa treść "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie"

Do postępowań przetargowych wszczętych przed 01 lutego 2017 roku stosuje się "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie" obowiązujący od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2017 roku   -  kliknij tutaj

Do postępowań przetargowych wszczętych po 31 stycznia 2017 roku stosuje się nową treść  "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie" z mocą obowiązywania od dnia 01 lutego 2017 roku - kliknij tutaj

artykuł nr 2

Procedura udzielania zamówień ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 Procedura udzielania zamówień ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 9 "Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna", działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii", projekt pn. "Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie"

artykuł nr 3

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

Regulamin do pogrania w formacie pdf.

Załączniki:
Regulamin udzielania zamówień 469.703 KB