artykuł nr 1

Redakcja:

Biuletyn redagują:

1. Andrzej Maślanka - administrator biuletynu
tel. 14 688 22 10; e-mail: maslanka@bip.mpec-tarnow.akcessnet.net

2. Daniel Giemza - zastępca administratora
tel. 14 688 22 10; e-mail giemza@mpec.tarnow.pl

3. Sylwia Gołąb - redaktor
tel. 14 688 22 12; golab@mpec.tarnow.pl