artykuł nr 1

Służby dyspozytorskie

DYSPOZYTORNIA
MPEC S.A. w Tarnowie

przyjmowanie zgłoszeń

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ


telefon alarmowy: 993

tel. 14 688 22 55; 14 688 22 93

e-mail: dyspozytor@mpec.tarnow.pl

adres: ul. Bitwy o Wał Pomorski 4