artykuł nr 1

Zarząd Spółki

Tadeusz Sieńczak – Prezes Zarządu

Piotr Augustyński – wykonujący czynności Wiceprezesa Zarządu

Beata Jagoda – Członek Zarządu