artykuł nr 1

Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych nr 1/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. mogących poprzedzić postępowanie zmierzające do wyboru podmiotu realizującego odtworzenie stanu pierwotnego turbozespołu CENTRAX CX501-KB5 z turbiną gazową Rolls-Royce model Allison 501KB5

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach rynkowych.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych
- Regulamin przeprowadzania konsultacji rynkowych