artykuł nr 1

Podstawa działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia
w ciepło na podstawie uzyskanych koncesji.

Na wytwarzanie ciepła:

          - nr WCC/17/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998 r. (z późn. zm.)

Na przesyłanie i dystrybucję ciepła:
          - nr PCC/16/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998 r. (z późn. zm.)

Na obrót ciepłem:
  - nr OCC/6/188/U/1/98/MS z dnia 27 sierpnia 1998 r. (z późn. zm.)

Koncesja  na wytwarzanie energii elektrycznej:
  - nr WEE/5008/188/W/OKR/2016/MGi z dnia 15 grudnia 2016 r. (z późn. zm.)