artykuł nr 1

Akcjonariusze

Gmina Miasta Tarnowa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie