artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Piotr Augustyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Beata Baran - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Jarosław Górczyński - Członek Rady Nadzorczej
4. Aleksandra Dańda - Sekretarz Rady Nadzorczej 
5. Tadeusz Jakosz - Członek Rady Nadzorczej