artykuł nr 1

Zakres prowadzonej działalności.

Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło obejmuje:

  1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (35.30.Z)
  2. wytwarzanie energii elektrycznej,  (35.11.Z)
  3. przesyłanie energii elektrycznej, (35.12.Z)
  4. dystrybucja energii elektrycznej, (35.13.Z)
  5. handel energią elektryczną (35.14.Z)